ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уважаеми клиенти,

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между "Лайтхаус Студио" ЕООД, като доставчик и неговите клиенти, като потребители на интернет сайта на доставчика www.lighthouse.bg.

LightHouse е регистрирана и запазена търговска марка е търговска марка и навсякъде в Общите условия под LightHouse се има предвид притежателят на търговската марка "Лайтхаус Студио" ЕООД.

LightHouse e Oнлайн Магазин за ръчно изработени свещи по стара традиционна технология. Ръцете на нашите майстори приготвят всяка една свещ индивидуално, преминавайки през повече от 20 процедури. Така за 3 дни свещите ни придобиват уникални цветове, форми, аромати и повърхност, и са готови за домовете на нашите клиенти. Свещите LightHouse се разпознават навсякъде по дизайна и индивидуалността на ръчната изработка. Те насищат пространството около себе си с топлина, уют и красота.

І. Общи положения

1.1. ИНФОРМАЦИЯ за доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

Наименование:  "Лайтхаус Студио" ЕООД,

Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец” бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 14 ет.2 ап.4

1.2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и с кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на сайта www.lighthouse.bg, потребителят изрично и безусловно се съгласява с тях. 

1.3. LightHouse си запазва правото да променя дизайна на www.lighthouse.bg, неговото съдържание и настоящите Общи условия по всяко време. Промените стават валидни в момента на тяхното публикуване на www.lighthouse.bg.

ІІ. Термини

Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.lighthouse.bg.

Потребител на www.lighthouse.bg.е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до www.lighthouse.bg чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.

Потребител с регистрация е всяко лице, което е извършило указани от LightHouse действия, в резултат на които се включва в базата данни на LightHouse и може да прави проверка на историята на поръчките си в www.lighthouse.bg

Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Потребителски профил е обособена част от www.lighthouse.bg съдържаща информация за потребителя - e-mail адрес и парола, чрез които са достъпни услугите, предоставяни от LightHouse и се извършва обмен на информация между потребителя и LightHouse;

Договор за продажба от разстояние - всеки договор, сключен въз основа на предложение от LightHouse и потребител като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор. При извършване на електронно изявление за сключване на договор за продажба, потребителят се съгласява, както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора за продажба от разстояние, предвиждащ начините на плащане, достъпен на видно място на www.lighthouse.bg. Брошура/известия/съобщения - информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на LightHouse и на партньорите, включително и закупуване на ваучери, или промоции предлагани в определен период от време;

ІІІ. Поверителност на предоставените данни

3.1. Личните данни, които LightHouse получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

3.2. LightHouse изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

3.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.lighthouse.bg, да бъдат използвани от LightHouse за целите на директния маркетинг.

3.4. LightHouse се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- други посочени в закона случаи.

3.5. С регистрацията си в www.lighthouse.bg, потребителят се съгласява на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от LightHouse.

 

ІV. Ползване на www.lighthouse.bg,

4.1. При използването на интернет страницата на LightHouse, потребителят е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг вид и характер вреди, причинени на интернет страницата, услугите, LightHouse или всяко друго лице с което LightHouse има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

4.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото съдържание, включително, но не само изображения, изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на www.lighthouse.bg,са собственост на LightHouse.

 

V. Поръчка, договор и плащане на цената, отстъпки

5.1. За да поръчате желаната от Вас продукт, е необходимо да се регистрирате в www.lighthouse.bg. Регистрацията е напълно БЕЗПЛАТНА.

5.2. Клиентът е длъжен да попълни вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес –  www.lighthouse.bg. При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на www.lighthouse.bg данни, както и да ги актуализира при тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

5.2.Регистрацията Ви има силата на договор за предоставяне на услуга от LightHouse, с всички произтичащи от това права. Също така означава че Вие сте съгласни и приемате условията ни за ползването на сайта, изложени по-долу.

5.3. Потребителят има право да поръчва всички продукти, посочени в www.lighthouse.bg. При извършване на поръчка потребителят влиза в договорни отношения с LightHouse за покупко-продажба на избрания продукт, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между LightHouse и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на LightHouse.

5.4. След като оформите поръчката си в горната дясна част на сайта ще видите линк КОШНИЦА. Изписан е вида, броя и стойността на добавените в кошницата от вас продукти. За да изпратите поръчката е необходимо да кликнете върху линка Виж кошница , и после върху Поръчка. На страницата ще видите всички налични в количката продукти, тяхното количество и цена. След като потвърдите поръчката, на посоченият от Вас e-mail адрес ще получите потвърдително писмо с номера и дата на поръчката и нейното съдържание, както и цената за доставка, потвърдена от  куриерската фирма.

5.5. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на www.lighthouse.bg начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с Общите условия.

5.5. Посочените в www.lighthouse.bg цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС. Цената за доставка се плаща от потребителяцената е фиксирана 7.00лв. и се добавя към избраните продукти, освен ако изрично не е посочено друго.

5.6. LightHouse си запазва правото да променя цените на продуктите,  както и тези за доставка тук ще можете да следите тяхната актуалност.

5.7. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт.

5.8. Клиенти, които са пазарували в един от нашите търговски обекти в страната, получават лично карта за отстъпка. На картата е означен четирицифрен код, който при оn-line поръчка през www.lighthouse.bg, следва да въведат в електронната форма за поръчка и ще пазаруват с договорената отстъпка.  

5.9. Клиенти, които са пазарували и пазаруват само през www.lighthouse.bg и не притежават карта за отстъпка, не следва да попълват в полето на електронната форма за поръчка  код.

VІ. Доставка

6.1. Доставката на поръчан чрез www.lighthouse.bg продукт се извършва с куриерска фирма ЕКОНТ до посочения от потребителя адрес.

Разходите по доставка на поръчка между 2 и 5 кг., струват 7.00лв. и се поемат изцяло от Клиента.

6.2. Доставка за София и страната се извършва до 7 работни дни, в периода от 9:00 до 18:00 часа.

6.3. При доставката получателят подписва товарителница, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката.

VІІ. Рекламация. Гаранция. Замяна.

7.3. След получаване и заплащане на стоката, Клиентът може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

  • Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
  • Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;

7.4. Рекламации се приемат, както следва:

  • В срок до 7 дни от получаването на стоката, когато това касае дефект или замяна;
  • Изпращане на имейл eshop@lighthouse.bg с изразено желание за рекламация;

Търговецът  ще възстанови на Клиентът в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която Клиентът е предявил рекламацията.

7.5. Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на Клиентa.

7.6. За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:

  • стоката не е използвана;
  • опаковката й е запазена;
  • запазена е касовата бележка и фактурата;

7.7. Ако клиента по някаква причина желае да замени закупеният от него продукт, той има право да го направи, като в този случай разходите за връщане на продукта и изпращане на ново заявения са за сметка на клиента. Ако има разлика в стойността на новата и старата поръчка, то тя се компенсира.

7.8 Клиента има право да откаже приемането на пратката, ако сумата, която следва да заплати на куриера не съответства на дължимата. В този случай, молим клиента да се свърже незабавно с нас за отстраняване на несъответствието.

7.9. Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена / разпокъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя. Изготвя се констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В случай че клиента вземе пратката на своя отговорност и не предяви своите претенции пред куриера, рекламацията е недействителна.

VIII.  Отказ от поръчка

8.1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от куриера. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи, които са получени заедно с продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя до LightHouse са за сметка на потребителя, като връщането става в офиса в София, Магазин: LightHouse на булевард "Патриарх Евтимий" №46 чрез куриерска фирма ЕКОНТ. LightHouse възстановява на потребителя заплатената от него за върнатата стока сума по посочена сметка  на потребителя не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

8.2. Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

Когато потребител връща закупена от www.lighthouse.bg с куриерска фирма ЕКОНТ сумата за стоката се възстановява по банкова сметка на потребителя, след като бъде отворена пратката и се установи чрез съставяне на констативен протокол, че стоката отговаря на изискванията на посочени по-горе в т.7.6. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща за сметка на потребителя на адреса, от който е изпратена до LightHouse. Закупена стока от www.lighthouse.bg се връща на адреса на LightHouse в  гр. София, Магазин: LightHouse на булевард "Патриарх Евтимий" №46

VІІІ. Спорове и жалби

8.1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.

8.2. Всякакви спорове, които могат да настъпят между LightHouse и потребител ще бъдат решавани в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

 

 

 

 

 

 


7.4. Рекламации се приемат, както следва: